Равнището на безработица във Франция остава стабилно на 7,5% през последното тримесечие на 2023 г.

Равнището на безработица във Франция остава стабилно на 7,5% през последното тримесечие на 2023 г.

Според INSEE броят на безработните според дефиницията на Международното бюро по труда (ILO) се е увеличил с 29 000 през четвъртото тримесечие спрямо предходното, достигайки 2,3 милиона души. Коефициентът на безработица е с 0,4 пункта по-висок от края на 2022 г., най-ниското ниво от 1982 г. Въпреки това остава значително под пика си в средата на 2015 г. с още три пункта.

Коефициентът на безработица намалява с 0,2 пункта при 15-24-годишните, нараства с 0,2 пункта при 25-49-годишните и остава почти стабилен при тези на 50 и повече години. Процентът при жените едва намалява, докато този при мъжете леко се повишава. Равнището на дългосрочната безработица също се увеличава леко, като средно 571 000 души са декларирали, че са безработни и търсят повече от година, което е увеличение от 33 000 спрямо предходното тримесечие.

Освен това нивото на дългосрочната безработица се увеличава много слабо. Сред безработните средно 571 000 души са декларирали през четвъртото тримесечие на 2023 г., че са безработни и търсят такава поне една година, с 33 000 повече от предходното тримесечие. В резултат на това равнището на дългосрочната безработица се е увеличило много леко през тримесечието до 1,9% от активното население. Той остава малко по-нисък от нивото си в края на 2022 г. и значително по-нисък от нивото си в края на 2019 г.

За разлика от това, последната половина от съдържанието изглежда несвързана с предишната дискусия относно нивата на безработица. Вместо това се състои от това, което изглежда като връзки към лични профили, информация за бижута и изолация от пяна за пръскане. Той обаче допринася за създаването на допълнително съдържание, което може да бъде организирано в чисти секции или параграфи, със свързани теми, групирани заедно.

Вашият коментар