Разкриване на скритите постижения в OLED технологията от следващо поколение

Разкриване на скритите постижения в OLED технологията от следващо поколение

Изследователи от университета в Дърам направиха пробив в OLED технологията, която може да проправи пътя за по-ярки, по-ефективни и по-дълготрайни сини органични диоди, излъчващи светлина. Този потенциален напредък, докладван в списанието Nature Photonics, е значителна стъпка напред в развитието на енергийно ефективни дисплейни технологии.

OLED дисплеите, които обикновено се срещат в съвременните смартфони и телевизори, разчитат на излъчване на светлина от специализирани органични молекули. Предизвикателството да се получи стабилно, ефективно синьо излъчване, подходящо за дисплеи, продължава да съществува. Новото изследване от университета Дърам предлага решение на този проблем чрез използването на „хиперфлуоресцентни“ OLED.

Чрез успешно прехвърляне на енергия от молекула „сенсибилизатор“ към отделна молекула „емитер“, изследователите откриха, че молекулите на сенсибилизатора, които преди това са били отхвърлени, всъщност са много ефективни в хиперфлуоресцентни OLED. По-специално, беше установено, че молекулата ACRSA значително подобрява ефективността на OLED, когато се използва като сенсибилизатор в хиперфлуоресцентни OLED поради своята твърда молекулярна структура и дълготрайни възбудени състояния.

Чрез използване на зеленикав сенсибилизатор като ACRSA може да се постигне излъчване на наситена синя светлина в хиперфлуоресцентни OLED чрез прехвърляне на енергията му към син терминален емитер. Този подход намалява екситонната енергия в сравнение с директното синьо излъчване, което води до по-стабилни и по-дълготрайни сини OLED.

Новата стратегия, идентифицирана в това изследване, предоставя нова парадигма на молекулярния дизайн за стабилни и високоефективни дисплеи, което може да доведе до значително намаляване на потреблението на електроенергия за бъдещи технологии за дисплеи. Изследователите от университета Дърам планират да доразработят хиперфлуоресцентни OLED с индустриални партньори за търговски приложения.

Вашият коментар