Решението на германския съд предизвиква икономическа верижна реакция

Германският фонд за климатична трансформация е изправен пред неуспех след решение на висшия съд, което ще доведе до верижна реакция според министъра на икономиката Роберт Хабек. Вече отменените фондове от 60 милиарда евро набират много повече капитал, отколкото се смяташе досега. Хабек подчерта важността на тези средства, заявявайки, че те не са изразходвани и че ако не се направят инвестиции сега, това би имало по-голямо негативно въздействие върху икономиката.

Правителството сега е в процес на подготовка и обсъждане как да състави своя бюджет в отговор на решението и липсата на средства. Министърът на транспорта Фолкер Висинг също коментира ситуацията, заявявайки, че решението и последиците от него върху държавните средства означават, че приоритизирането на бюджета трябва да бъде преоценено и проверено.

Уисинг подчерта необходимостта тази повторна оценка да се извърши сега, но също така изрази несигурност относно точния резултат. Правителството работи бързо, за да се справи със ситуацията и да определи най-добрия курс на действие в светлината на решението и неговото въздействие върху бюджета. В крайна сметка резултатът от тези дискусии ще има значителни последици за разпределението на държавните средства.

Вашият коментар