rewrite this title Qatar economic growth has normalised in 2023 following World Cup boom – IMF

Международният валутен фонд (МВФ) съобщи, че икономическият растеж на Катар се е стабилизирал през 2023 г. след скок, предизвикан от Световното първенство по футбол. МВФ също отбеляза, че икономиката на водещия световен износител на втечнен природен газ (LNG) има положителна средносрочна перспектива, благодарение на разширяването на производството на LNG и продължаващите усилия за реформи.

МВФ добави, че икономиката на Катар се е облагодетелствала от дисциплинирано фискално управление по време на период на увеличени приходи от износ на въглеводороди през 2022-23 г. Това доведе до значителни излишъци и бързо намаляване на дълга на централното правителство.

Тези развития показват благоприятен икономически климат за Катар, докато се движи напред, с потенциал за устойчив растеж и продължаваща фискална отговорност.

В обобщение, икономиката на Катар се нормализира след бума, предизвикан от Световното първенство по футбол, и перспективите на страната за бъдещето изглеждат добри. Оценката на МВФ подчертава обещаващите перспективи за икономическия растеж на Катар и положителното въздействие на продължаващите усилия за реформи.

Вашият коментар