Селскостопанската икономика се смекчава, което води до по-меки кредитни условия – 95,3 MNC

Условията за селскостопански кредити в Десети район на Федералния резерв на Канзас Сити се смекчиха през третото тримесечие на 2023 г. Доходите на земеделските стопанства и нивата на изплащане на заеми бяха по-ниски от преди година за второ поредно тримесечие. Умереността беше по-изразена в районите, засегнати най-силно от сушата, но по-умерена в районите, където е най-концентрирано отглеждането на едър рогат добитък. Въпреки смекчаването на земеделските финанси и значително по-високите лихвени проценти, стойностите на селскостопанските имоти в региона остават стабилни.

Условията леко се влошиха след две години на значително подобрение, което продължи да подкрепя представянето на кредита. Икономиката на селскостопанския сектор се смекчи през последните тримесечия заедно с умереността на цените на суровините. Заедно с повишените производствени разходи, спадът в цените на много ключови продукти през изминалата година вероятно е намалил приходите на земеделските стопанства през 2023 г. Въпреки смекчаването на доходите с високи лихвени разходи, представянето на селскостопанските заеми остава стабилно с продължаващата подкрепа от силни финанси през последните две години.

Вашият коментар