Случаите на злоупотреба със субсидията на Kela са редки

Случаите на злоупотреба със субсидията на Kela са редки

Кела съобщи, че регистърът на доходите е намалил съмненията за злоупотреби с някои социални помощи. Броят на предполагаемите злоупотреби остава нисък между 2018 г. и 2023 г., като малко под половината от всички изплатени обезщетения са били заподозрени в злоупотреба миналата година. Базовото подпомагане на доходите има най-много подозрения за злоупотреби, следвано от осигуряването за безработица и общото жилищно подпомагане. През предходните години осигуровките за безработица представляват най-голям дял от съмненията за злоупотреби. Системата за регистър на доходите е намалила подозренията за злоупотреба с осигуровки за безработица и жилищни помощи според Kela.

Случаите на съмнение за злоупотреба с предимства, регистрирани от Kela, са тези, при които клиентът е бил консултиран относно предполагаема злоупотреба и когато Kela е взела решение по въпроса. Счита се за злоупотреба, ако бенефициентът умишлено се опитва да получи обезщетение неоснователно или повече, отколкото му се полага.

Останалото съдържание е смесица от различни теми и не изглежда пряко свързано с информацията за злоупотреба с облаги от Kela. Ако искате те да бъдат пренаписани или обобщени, моля, предоставете по-конкретни подробности.

Вашият коментар