Сметната камара на Израел предупреждава за „безпрецедентни действия“

Сметната камара на Израел предупреждава за „безпрецедентни действия“

Сметната камара настоява данъчната администрация да отложи началото на предварителното резервиране на данъчни постъпления за транзакции на стойност над 25 000 NIS до началото на 2025 г. Това беше механизъм, предназначен за борба с укриването на данъци и фиктивните постъпления. Няма да взема предвид касови бележки без предварително запазен номер при отписване на ДДС. Той трябваше да влезе в сила на 1 април 2024 г.

Според Сметната палата отлагането се налага поради продължаващата война, засягаща резервисти и евакуирани лица. Техният бизнес вече е пострадал и те не могат да си позволят да се справят с допълнителна бюрокрация. В изявлението се предупреждава за предприемане на безпрецедентни мерки, ако решението за отлагането не бъде взето.

Вашият коментар