Световните лидери поемат исторически ангажимент за икономическо приобщаване и социална защита на Глобалния форум за бежанците през 2023 г.

Призивът за колективни действия е насочен към настоящата глобална криза с принудителното разселване, като подчертава значението на разчитането на собствените сили при предоставянето на устойчиви решения за бежанци, принудително разселени лица и лица без гражданство. Той подчертава решаващата роля на икономическото приобщаване и социалната защита, за да се даде възможност на тези групи от населението да задоволят основните си нужди, да работят, да използват своите умения и да допринасят за местните икономики. Целта е да им се даде възможност да вземат решения за бъдещето си, независимо дали ще останат в страната си на убежище или произход, ще се преместят в друга или ще се върнат у дома.

Мега обещанието за икономическо приобщаване и социална защита е насочено към мобилизиране на ангажименти от различни заинтересовани страни за насърчаване на самостоятелността на бежанци, принудително разселени лица и лица без гражданство, както и на приемащите общности. Обещанието има за цел да се справи със специфични и структурни бариери и рискове, засилвайки устойчивостта на сътресения. Той подчертава необходимостта от приобщаващи правни и политически рамки за насърчаване на икономическото приобщаване и социалната защита, включително прилагането на политики и програми за намаляване на последствията от бедността и изключването през целия живот. Поетите ангажименти са подкрепени с доказателства и от съответните програми, техническа помощ и механизми за финансиране.

Вашият коментар