Турция е на последно място по индекс на доверие, което отразява икономиката като най-големия проблем на обществото

Констатациите от проучване на икономическите очаквания са събрани от Ipsos, глобален експерт по маркетинг и изследвания. Изследването е проведено с 29 държави в системата Online Panel през октомври 2023 г.

Според изследването участниците заявяват, че доходите на домакинствата и покупателната способност са намалели значително. Забелязано е нарастване на дела на тези, които казват, че „доходът на домакинството ни е намалял“ поради увеличението на цените. Най-големият проблем в страната според изследването е икономиката.

Türkiye е на последно място сред 29 страни в индекса на потребителското доверие, според проучване на IPSOS. Индексът на потребителското доверие в Турция се повишава с 2,5% спрямо септември и достига 34,5%. Средният индекс на потребителското доверие в 29 държави е 47,2 процента. По отношение на инфлацията Турция е на 5-то място сред 29 страни.

Според проучването 87% от участниците са заявили, че икономиката е най-важният проблем на Турция, докато 5% са отговорили с „имиграция“.

Що се отнася до удовлетворението от турската икономика, 76 процента от участниците казват, че е „лошо”, 18 процента казват, че е „нито добро, нито лошо”, а 3 процента казват, че е „добро”. Бяха разгледани и очакванията за икономиката на Турция. 73 на сто от участниците са заявили, че инфлацията ще се увеличи, 16 на сто са заявили, че ще остане същата, а 11 на сто са заявили, че ще намалее.

Други въпроси, включени в изследването, обхващат доходите на домакинствата и покупателната способност. 52% от участниците са отговорили „доходът на домакинството ми е намалял“, когато мислят за последните 12 месеца, а 34% са отговорили „не се е променил много“. На въпрос за покупателната им способност през последния месец 76 процента от участниците отговарят, че е намаляла.

Тези резултати от изследването дават представа за икономическите очаквания и настроения на участниците в Турция.

Вашият коментар