Университетът Аалто получава 2 милиона евро за Hydrogen Innovation Center

Университетът Аалто получи 2 милиона евро финансиране от Министерството на образованието и културата за създаване на Hydrogen Innovation Center.

Центърът ще създаде интердисциплинарна докторска програма, насочена към решаване на проблемите на водородната икономика. Първите докторски степени са планирани да започнат през есента на 2024 г. в Hydrogen Innovation Center.

Нуждите на водородната икономика ще бъдат ръководени по-специално от интердисциплинарната магистърска програма по съвременни енергийни решения и магистърската програма по водородни и електрически системи, които ще започнат през есента на 2024 г.

Центърът си сътрудничи и с външни изследователски институции и компании.

Професорът ще започне с Мика Ярвинен, завършила инженерство като директор на Центъра за водородни иновации в университета Аалто.

Освен него в ръководния екип влизат професор Таня Калио от Факултета по химическо инженерство и професор Марко Хинканен от Факултета по електротехника, се казва в съобщението.

Водородната икономика се счита за една от ключовите форми на технология, с потенциал за радикално намаляване на въглеродните емисии в промишлеността и транспорта.

Вашият коментар