Ускоряване на действията за премахване на разликата между половете в науката

Ускоряване на действията за премахване на разликата между половете в науката

Въпреки известен напредък, неравенството между половете в областта на науката продължава, като само един на всеки трима изследователи е жена в световен мащаб. Този продължаващ проблем се дължи на многобройните бариери, с които жените учени продължават да се сблъскват, което може да обезкуражи момичетата да преследват научна кариера и да възпрепятства напредъка на жените в тази област.

За справяне с тези бариери и надграждане върху ключовите констатации и препоръки от Глобалния форум на ЮНЕСКО „Бъдещето на жените и момичетата в науката“ и Конгреса на AFNEUS „Жените в науката“, събитие в сътрудничество с L’Association fédérative nationale des étudiant. es universitaires scientifiques (AFNEUS) ще се проведе в чест на Международния ден на жените и момичетата в науката през 2024 г. Това събитие също така ще разкрие Призива за действие на ЮНЕСКО „Премахване на разликата между половете в науката“ и ще предостави ценна информация за инициативи, ресурси и най-добри практики за прилагане на Призива за действие на практика.

Вашият коментар