World Report April 2024 Edition

World Report April 2024 Edition

Изданието на Световния доклад от април 2024 г., полугодишна компилация от новини от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, вече е достъпно в Church Newsroom и YouTube. Докладът показва важната работа, извършена от Църквата в Либерия със Световната хранителна програма, и подчертава въздействието на Светлината, която дават машините на света, включително разпространението на послания за светлината на Исус Христос на Таймс Скуеър.

Допълнителни разказани издания на Световния доклад са налични на кантонски, френски, немски, италиански, японски, корейски, мандарин и руски. 45-минутната програма обхваща обобщение на световното служение на църковните лидери в Африка, Азия, Централна Америка, Тихия океан и други региони, както и актуална информация за освещаването на храмове в Япония, Перу, Тайланд и Съединените щати .

Можете да гледате Световния доклад на английски, испански и португалски в Church Newsroom и YouTube. Докладът показва текущите хуманитарни усилия на Църквата в Либерия, както и въздействието на Светлината на световнодарящите машини и освещаването на храмове в различни страни. Програмата също така включва актуализации за служението на църковните лидери по целия свят и подчертава работата, която се извършва в различни региони.

Вашият коментар