Загреб: 1500 повече ученици ще имат топла храна в училище тази година

Град Загреб съобщи в сряда, че още до 1500 ученици ще имат топла храна в училище от тази учебна година чрез подобряване на качеството на училищното хранене в основните училища в Загреб.

– 15 000 ученици повече от миналата година, от които 59 000 ще бъдат обхванати от училищна храна, благодарение на инвестицията на града от 750 000 евро в оборудване за училищна кухня и столова през 2023 г. Освен това градът обяви на официалната си страница във Facebook, че от това училище година 1500 ученици повече от миналата година ще могат да се хранят в училище с топла храна.

С цел подобряване на качеството на училищното хранене, ние си сътрудничихме с Гимназията по хранителни и биотехнологии за създаване на нови менюта, здравословни менюта, стандартни менюта и сезонни менюта за лятото.

Училищата планират да започнат постепенно да въвеждат нови менюта според собствените си способности и възможности. Ще продължим да инвестираме и подкрепяме

В допълнение, пилотна програма за екологични обществени поръчки за храни скоро ще бъде стартирана в малък брой училища с цел изграждане на устойчива хранителна система и осигуряване на училищата със здравословна, екологична и местна храна. Това съобщиха от града

Вашият коментар